نمودار مقایسه قیمت آپارتمان در تهران از سال 89 تا امروز

ماه
سال:

معمـاری های خــاص ایــران

 مجتمع مسکونی دانیال

مجتمع مسکونی دانیال

نمای این ساختمان به صورت 2 لایه طراحی شده است لایه اول نورگیرها٬ پنجره های ساختمان می باشدو لایه دوم (نمای خارجی) شامل 20 پانل متحرک...

مطالب جـالب و دیـدنی

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبـــار حــوزه ملک و اقتصـــاد