نمودار مقایسه قیمت آپارتمان در تهران از سال 89 تا امروز

ماه
سال:

معمـاری های خــاص ایــران

 ویلایی برای یک دوست

ویلایی برای یک دوست

طراحی معماری این ویلا رتبه نخست جایزه معمار در سال ٬87 در بخش ساختمان های مسکونی را به خود اختصاص داد.

مطالب جـالب و دیـدنی

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبـــار حــوزه ملک و اقتصـــاد