نمودار مقایسه قیمت آپارتمان در تهران از سال 89 تا امروز

ماه
سال:

معمـاری های خــاص ایــران

 برج مسکونی تجاری روما رزیدنس

برج مسکونی تجاری روما رزیدنس

برج مسکونی تجاری روما رزیدنس یکی از لوکس ترین برج های تهران میباشد.

مطالب جـالب و دیـدنی

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبـــار حــوزه ملک و اقتصـــاد