نمودار مقایسه قیمت آپارتمان در تهران از سال 89 تا امروز

ماه
سال:

معمـاری های خــاص ایــران

  خانه مسکونی در اصفهان

خانه مسکونی در اصفهان

طراحی نما، نوع مصالح و ترکیب آنها با یکدیگر، تلفیق معماری خطی و مدرن با به کار گیری سایبان های عمودی( با توجه به اقلیم شهر اصفهان) می باشد.

مطالب جـالب و دیـدنی

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5