نمودار مقایسه قیمت آپارتمان در تهران از سال 89 تا امروز

ماه
سال:

معمـاری های خــاص ایــران

 برج مجلل و لوکس باغ ارغوان تنگستان

برج مجلل و لوکس باغ ارغوان تنگستان

ساختمان برج باغ ارغوان تنگستان شامل 3 ساختمان با 70 واحد مسکونی است و واحدهای شمالی از دید کوه و واحدهای جنوبی از دید شهر برخوردارند.

مطالب جـالب و دیـدنی

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبـــار حــوزه ملک و اقتصـــاد