نمودار مقایسه قیمت آپارتمان در تهران از سال 89 تا امروز

ماه
سال:

معمـاری های خــاص ایــران

 خانه شریفی ها

خانه شریفی ها

خانه مسکونی شریفی ها توسط معمار خلاق ایرانی علیرضا تغابنی با طرح و ایده مبتکرانه و کم نظیر طراحی و اجرا شده است.

مطالب جـالب و دیـدنی

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبـــار حــوزه ملک و اقتصـــاد