نمودار مقایسه قیمت آپارتمان در تهران از سال 89 تا امروز

ماه
سال:

معمـاری های خــاص ایــران

 برج های مسکونی دوقلو کیش

برج های مسکونی دوقلو کیش

برج های دو قلو کیش یکی از بلندترین برج های جزیره کیش با امکانات مدرن در فاصله نزدیک با ساحل مرجانی است.

مطالب جـالب و دیـدنی

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبـــار حــوزه ملک و اقتصـــاد