نمودار مقایسه قیمت آپارتمان در تهران از سال 89 تا امروز

ماه
سال:

معمـاری های خــاص ایــران

 خانه مسکونی با نمای دو پوسته

خانه مسکونی با نمای دو پوسته

خانه ای با سبکی مدرن، که در آن از تکنیک های روز همراه با نوآوری وخلاقیت با توجه به اقلیم منطقه ای به کار گرفته شده است.

مطالب جـالب و دیـدنی

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5