ثبت درخواست ملک
آیا ملک مورد نظر خود را نیافته اید ؟
جهت ثبت درخواست ملکی اینجا را کلیک کنید.
آگهی های تبلیغاتی
موارد یافت شده: 25778
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران پیروزی نبرد شمالي - خ قيام شمالي - كوچه شهيد عيسوي-پلاك 4
92 متر مربع، 2 اتاق، 2سال ساخت، طبقه 4، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 3,700,000
قيمت(تومان) : 340,400,000
نام مالك: مكارم
تلفن: 09359523687
کد ملک: 11970732
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران بلوار فردوس بلوار فردوس (شرق) . كوچه ظرافتي
117 متر مربع، 3 اتاق، 5سال ساخت، طبقه 4، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 4,950,000
قيمت(تومان) : 580,000,000
نام مالك: نظري
تلفن: 09102106304
کد ملک: 11970549
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران امیر آباد
107 متر مربع، 2 اتاق، 22سال ساخت، طبقه 1، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 4,700,000
قيمت(تومان) : 502,900,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: مازيار
تلفن: 88010101
کد ملک: 141
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران گیشا
68 متر مربع، 2 اتاق، 3سال ساخت، طبقه 3، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 6,600,000
قيمت(تومان) : 450,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: خالقيان
تلفن: 88010101
کد ملک: 558
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران جردن
175 متر مربع، 3 اتاق، 6سال ساخت، طبقه 4، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 10,000,000
قيمت(تومان) : 1,750,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: زند
تلفن: 88772211
کد ملک: 420
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران گیشا
80 متر مربع، 1 اتاق، نوساز، طبقه 5، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 6,600,000
قيمت(تومان) : 528,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: خالقيان
تلفن: 88010101
کد ملک: 534
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران گیشا
95 متر مربع، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 6,500,000
قيمت(تومان) : 617,500,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: خالقيان
تلفن: 88010101
کد ملک: 529
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران امیر آباد
119 متر مربع، 3 اتاق، 12سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 6,000,000
قيمت(تومان) : 714,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: فرهود
تلفن: 88010101
کد ملک: 220
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران زعفرانیه زعفرانيه-آصف-(فرعي دنج با دسترسي عالي)
200 متر مربع، 3 اتاق، 4سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 14,500,000
قيمت(تومان) : 2,900,000,000
نام مالك: صالحي
تلفن: 09125806434
کد ملک: 11940118
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد
120 متر مربع، 3 اتاق، 8سال ساخت، طبقه 3، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 8,000,000
قيمت(تومان) : 960,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: تاج بخش
تلفن: 88010101
کد ملک: 105
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران امیر آباد
200 متر مربع، 4 اتاق، 30سال ساخت، طبقه 1، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 6,000,000
قيمت(تومان) : 1,200,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: فرهود
تلفن: 88010101
کد ملک: 163
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران شهرک غرب
123 متر مربع، 3 اتاق، 15سال ساخت، طبقه 4، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 4,480,000
قيمت(تومان) : 550,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: كبيري
تلفن: 88010101
کد ملک: 001
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران فاطمی
66 متر مربع، 1 اتاق، نوساز، طبقه 0، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 6,000,000
قيمت(تومان) : 396,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: مازيار
تلفن: 88010101
کد ملک: 140
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران نارمک خيابان دين محمدي كوچه ملايري پلاك 31
96 متر مربع، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 4,500,000
قيمت(تومان) : 432,000,000
نام مالك: عبداللهي
تلفن: 02177821478
کد ملک: 11963479
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران شهرک غرب
70 متر مربع، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 8,400,000
قيمت(تومان) : 588,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: تاج بخش
تلفن: 88010101
کد ملک: 115
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران شهرک غرب
84 متر مربع، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 9,700,000
قيمت(تومان) : 814,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: تاج بخش
تلفن: 88010101
کد ملک: 121
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران کردستان
113 متر مربع، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 7,500,000
قيمت(تومان) : 847,500,032
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: فرهود
تلفن: 88010101
کد ملک: 164
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران کاشانی
145 متر مربع، 3 اتاق، 2سال ساخت، طبقه 4، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 5,655,172
قيمت(تومان) : 820,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: حكيم
تلفن: 88010101
کد ملک: 458
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد-سرو غربی
98 متر مربع، 2 اتاق، 8سال ساخت، طبقه 4، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 5,600,000
قيمت(تومان) : 550,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: تاج بخش
تلفن: 88010101
کد ملک: 710
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد علامه شمالی
73 متر مربع، 2 اتاق، 8سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 6,300,000
قيمت(تومان) : 460,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: تاج بخش
تلفن: 88010101
کد ملک: 712
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد-صرافهای شمالی
86 متر مربع، 2 اتاق، 2سال ساخت، طبقه 3، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 8,500,000
قيمت(تومان) : 731,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: تاج بخش
تلفن: 88010101
کد ملک: 030
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران شهرک غرب
107 متر مربع، 2 اتاق، 2سال ساخت، طبقه 3، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 8,500,000
قيمت(تومان) : 909,500,032
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: تاج بخش
تلفن: 88010101
کد ملک: 700
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران زعفرانیه
159 متر مربع، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 12,500,000
قيمت(تومان) : 1,987,500,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: شاهد
تلفن: 88010101
کد ملک: 23
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران زعفرانیه
196 متر مربع، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 18,000,000
قيمت(تومان) : 3,528,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: شاهد
تلفن: 88010101
کد ملک: 22
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران نیاوران
350 متر مربع، 4 اتاق، نوساز، طبقه 3، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 17,000,000
قيمت(تومان) : 5,950,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: شاهد
تلفن: 88010101
کد ملک: 21
موارد یافت شده: 25778