ثبت درخواست ملک
آیا ملک مورد نظر خود را نیافته اید ؟
جهت ثبت درخواست ملکی اینجا را کلیک کنید.
آگهی های تبلیغاتی
موارد یافت شده: 124
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران رسالت بزرگراه رسالت5-بين مترو گلبرگ و 4راه گلبرگ
0 متر مربع، بر 3 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 4,000,000
وديعه(تومان) : 50,000,000
نام مالك: كياني
تلفن: 09366071912
کد ملک: 23974331
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران نواب بزرگراه نواب بعد از پل كميل بينالود 2 جنب پاساژ لباس
18 متر مربع، بر 4 متر،
اجاره(تومان) : 1,500,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام مالك: كاظمي
تلفن: 09122042437
کد ملک: 23971582
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران پونک-همیلا ميدان پونك - بلوار هميلا - خيابان چهارباغ
115 متر مربع، بر 14 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 10,000,000
وديعه(تومان) : 100,000,000
نام مالك: احمدي
تلفن: 09102104820
کد ملک: 23969991
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران ناصر خسرو ناصرخسرو.پاساژ جوانمرد.طبقه4
30 متر مربع، بر 0 متر،
اجاره(تومان) : 1,000,000
وديعه(تومان) : 10,000,000
نام مالك: غلام نژاد
تلفن: 02133941478
کد ملک: 23971808
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران ستاری اتوبان ستاري شمال تقاطع پيامبر مركزي مجتمع كوروش طبقه زير همكف واحد71
18 متر مربع، بر 0 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 5,100,000
وديعه(تومان) : 70,000,000
نام مالك: مهرداد
تلفن: 44336601
کد ملک: 23970601
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران نارمک نارمك ميدان 85 پلاك با هماهنگي
29 متر مربع، بر 0 متر، 12سال ساخت،
اجاره(تومان) : 950,000
وديعه(تومان) : 17,000,000
نام مالك: مهرداد
تلفن: 09364161006
کد ملک: 23970022
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران عباس آباد( بهشتی)
100 متر مربع، بر 0 متر، 20سال ساخت،
اجاره(تومان) : 4,500,000
وديعه(تومان) : 30,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: سروش
تلفن: 88747474
کد ملک: 045
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران تهرانپارس-قنات کوثر -20 متري مسجد نبش اول غربي
0 متر مربع، بر 3.70000004768372 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 50,000,000
نام مالك: سجودي
تلفن: 09126467746
کد ملک: 23970392
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران تهرانپارس بلوار پروين-
0 متر مربع، بر 2.5 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 3,000,000
وديعه(تومان) : 30,000,000
نام مالك: سفيدي
تلفن: 09197930038
کد ملک: 23969743
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران رسالت -اول خ مدني خ كشفي
0 متر مربع، بر 4 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 600,000
وديعه(تومان) : 10,000,000
نام مالك: توكلي
تلفن: 77202175
کد ملک: 23971857
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران تهرانپارس -خ استخر بين 240و 242
0 متر مربع، بر 3 متر، 25سال ساخت،
اجاره(تومان) : 1,500,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام مالك: دارابي
تلفن: 09126104980
کد ملک: 23971856
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران فرجام-علم و صنعت -نبش 4 راه وليعصر
0 متر مربع، بر 4 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 2,500,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام مالك: مهران پور
تلفن: 09392828911
کد ملک: 23971227
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران نظام آباد 4راه نظام آباد نبش ارباب مهدي
0 متر مربع، بر 2 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 2,000,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام مالك: بيات
تلفن: 09121121569
کد ملک: 23971226
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران تهرانپارس -فلكه دوم خ پاگور
0 متر مربع، بر 7 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 1,700,000
وديعه(تومان) : 10,000,000
نام مالك: نيك راي
تلفن: 09122451901
کد ملک: 23971223
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران تهرانپارس-جشنواره -خ امين خ كلهر
0 متر مربع، بر 3 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 650,000
وديعه(تومان) : 10,000,000
نام مالك: آذرحزين
تلفن: 09390836657
کد ملک: 23971222
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران حافظ 2-اول حافظ جنوبي
0 متر مربع، بر 3 متر، 14سال ساخت،
اجاره(تومان) : 3,000,000
وديعه(تومان) : 200,000,000
نام مالك: حسينيان
تلفن: 88916864
کد ملک: 23971221
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران نارمک سرسبز شرقي جنب ايستگاه مترو
0 متر مربع، بر 10 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 4,000,000
وديعه(تومان) : 40,000,000
نام مالك: شمس
تلفن: 09193376157
کد ملک: 23969746
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران دلاوران -تكاوران شمالي نبش 10شرقي
0 متر مربع، بر 10 متر، 18سال ساخت،
اجاره(تومان) : 1,500,000
وديعه(تومان) : 30,000,000
نام مالك: طهماسبي
تلفن: 09357575578
کد ملک: 23969745
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران سراج -نبش گلستان 1
0 متر مربع، بر 0 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 2,700,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام مالك: ترابي
تلفن: 09121323202
کد ملک: 23971225
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران رسالت 5-مجتمع دنياي نور
0 متر مربع، بر 0 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 2,500,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام مالك: كرامتي
تلفن: 09399821685
کد ملک: 23968327
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران فرجام-علم و صنعت شرقي خ رشيد روبروي سازمان آب
0 متر مربع، بر 8 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 0
نام مالك: خلج
تلفن: 09121783070
کد ملک: 23967823
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران نیروی هوایی -30 متري خ شهيد باري نبش 6.23
0 متر مربع، بر 3 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 0
نام مالك: اسماعيلي
تلفن: 09192187341
کد ملک: 23967822
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران تهرانپارس خ امين نرسيده به رهبر نبش ك جمهوري
0 متر مربع، بر 6 متر، 5سال ساخت،
اجاره(تومان) : 3,600,000
وديعه(تومان) : 25,000,000
نام مالك: برقمدي
تلفن: 09127231034
کد ملک: 23966283
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران نارمک
0 متر مربع، بر 6 متر، نوساز،
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 220,000,000
نام مالك: احسان
تلفن: 09127196021
کد ملک: 23965577
مغازه - تهران
رهن و اجاره مغازه- تهران نیروی دریایی -خ جاحرودي
0 متر مربع، بر 6 متر، 20سال ساخت،
اجاره(تومان) : 1,500,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام مالك: عاشوري
تلفن: 09352202834
کد ملک: 23965576
موارد یافت شده: 124