ثبت درخواست ملک
آیا ملک مورد نظر خود را نیافته اید ؟
جهت ثبت درخواست ملکی اینجا را کلیک کنید.
آگهی های تبلیغاتی
موارد یافت شده: 2399
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سعادت آباد
140 متر مربع، 3 اتاق، 2سال ساخت، طبقه چهارم، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 3,700,000
وديعه(تومان) : 100,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: آرشام
تلفن: 88010101
کد ملک: 10490115
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران گیشا
82 متر مربع، 2 اتاق، 3سال ساخت، طبقه اول، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 1,800,000
وديعه(تومان) : 35,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: آرشام
تلفن: 88010101
کد ملک: 10490132
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران شهرک ژاندارمری-ابراهیمی
75 متر مربع، 2 اتاق، 20سال ساخت، طبقه دوم، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 600,000
وديعه(تومان) : 40,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: آرشام
تلفن: 88010101
کد ملک: 10490157
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران ولنجک-بلوار دانشجو
100 متر مربع، 2 اتاق، 5سال ساخت، طبقه دوم، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 3,000,000
وديعه(تومان) : 50,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: آرشام
تلفن: 88010101
کد ملک: 10000637
آپارتمان - تهران
رهن آپارتمان- تهران دروس
84 متر مربع، 2 اتاق، 1سال ساخت، طبقه اول، کاربری مسكوني
وديعه(تومان) : 150,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: صولتي
تلفن: 88772211
کد ملک: 10489841
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سعادت آباد
90 متر مربع، 2 اتاق، 4سال ساخت، طبقه چهارم، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 1,500,000
وديعه(تومان) : 50,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: حامي
تلفن: 88772211
کد ملک: 10313475
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سعادت آباد
140 متر مربع، 3 اتاق، 2سال ساخت، طبقه چهارم، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 3,700,000
وديعه(تومان) : 100,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: حامي
تلفن: 88772211
کد ملک: 10490115
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سعادت آباد
137 متر مربع، 3 اتاق، 4سال ساخت، طبقه سوم، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 2,500,000
وديعه(تومان) : 50,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: حامي
تلفن: 88772211
کد ملک: 10490131
آپارتمان - تهران
رهن آپارتمان- تهران سعادت آباد
185 متر مربع، 3 اتاق، 20سال ساخت، طبقه دوم، کاربری مسكوني
وديعه(تومان) : 160,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: حامي
تلفن: 88772211
کد ملک: 10490340
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سعادت آباد
133 متر مربع، 3 اتاق، نوساز، طبقه دوم، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 2,000,000
وديعه(تومان) : 40,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: حامي
تلفن: 88772211
کد ملک: 10461950
آپارتمان - تهران
رهن آپارتمان- تهران دروس
84 متر مربع، 2 اتاق، 1سال ساخت، طبقه اول، کاربری مسكوني
وديعه(تومان) : 150,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: شفاهي
تلفن: 88772211
کد ملک: 10489841
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران شهید عراقی
130 متر مربع، 2 اتاق، 6سال ساخت، طبقه اول، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 3,000,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: شفاهي
تلفن: 88772211
کد ملک: 10354880
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران پاسداران
150 متر مربع، 2 اتاق، 20سال ساخت، طبقه اول، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 1,000,000
وديعه(تومان) : 80,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: شفاهي
تلفن: 88772211
کد ملک: 10169371
آپارتمان - تهران
اجاره آپارتمان- تهران جردن-ولیعصر
72 متر مربع، 0 اتاق، 10سال ساخت، طبقه همكف، کاربری اداري
اجاره(تومان) : 10,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: هيوا
تلفن: 88772211
کد ملک: 10239400
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران گاندی
120 متر مربع، 4 اتاق، 9سال ساخت، طبقه سوم، کاربری اداري
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 0
نام آژانس: 5
نام مشاور: هيوا
تلفن: 88772211
کد ملک: 10364532
آپارتمان - تهران
رهن آپارتمان- تهران میرداماد-شمال
135 متر مربع، 5 اتاق، 12سال ساخت، طبقه نهم، کاربری اداري
وديعه(تومان) : 200,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: هيوا
تلفن: 88772211
کد ملک: 810131856
آپارتمان - تهران
رهن آپارتمان- تهران جردن-ولیعصر
100 متر مربع، 2 اتاق، 2سال ساخت، طبقه چهارم، کاربری موقعيت اداری
وديعه(تومان) : 140,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: هيوا
تلفن: 88772211
کد ملک: 10268060
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سعادت آباد
100 متر مربع، 4 اتاق، 8سال ساخت، طبقه هشتم، کاربری اداري
اجاره(تومان) : 4,500,000
وديعه(تومان) : 30,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: هيوا
تلفن: 88772211
کد ملک: 10482891
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران فرمانیه سه راه عمار - اول فرمانيه - روبروي ماست پگاه - پلاك 217 ط3
100 متر مربع، 2 اتاق، 1سال ساخت، طبقه 3، کاربری موقعيت اداری
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 0
نام مالك: اكبري
تلفن: 09124587696
کد ملک: 21861663
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران شهرزیبا بلوار تعاون-خيابان مرادي-خيابان رحماني-خيابان ميخك- پلاك: 16 - ط2 انباري
134 متر مربع، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 2,000,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام مالك: آقلي وزيري
تلفن: 09374879100
کد ملک: 21883547
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران امیریه خ وليعصر خ مولوي ك جنتي
75 متر مربع، 2 اتاق، نوساز، طبقه 3، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 50,000,000
نام مالك: خرازي
تلفن: 55378912
کد ملک: 21877722
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران تهرانسر
80 متر مربع، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری موقعيت اداری
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 75,000,000
نام مالك: پارسا
تلفن: 09369872306
کد ملک: 11811458
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران تهرانسر اصلي-خيابان 18-پ3
60 متر مربع، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1، کاربری موقعيت اداری
اجاره(تومان) : 600,000
وديعه(تومان) : 30,000,000
نام مالك: پارسا
تلفن: 09369872306
کد ملک: 21804305
آپارتمان - تهران
رهن آپارتمان- تهران ستارخان-برق آلستوم
45 متر مربع، 2 اتاق، 8سال ساخت، طبقه دوم، کاربری موقعيت اداری
وديعه(تومان) : 50,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: آذين
تلفن: 88772211
کد ملک: 10482919
موارد یافت شده: 2399