آژانس های املاک فعال در سایت
ثبت درخواست ملک
آیا ملک مورد نظر خود را نیافته اید ؟
جهت ثبت درخواست ملکی اینجا را کلیک کنید.
آگهی های تبلیغاتی
موارد یافت شده: 1795
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران تهرانپارس فرجام. بعد از خيابان عادل. نرسيده به فلكه دوم تهرانپارس
114 متر مربع، 2 اتاق، 35سال ساخت، طبقه 4، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 1,000,000
وديعه(تومان) : 15,000,000
نام مالك: اقوامي
تلفن: 77884023
کد ملک: 21908159
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران عباس آباد( بهشتي)
103 متر مربع، 1 اتاق، 20سال ساخت، طبقه 1، کاربری اداري
اجاره(تومان) : 3,000,000
وديعه(تومان) : 10,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: برومند
تلفن: 88747474
کد ملک: 10
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران ميرداماد
120 متر مربع، 3 اتاق، 15سال ساخت، طبقه 3، کاربری موقعيت اداری
اجاره(تومان) : 2,500,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: هيوا
تلفن: 88772211
کد ملک: 111
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سهروردي شمالي
62 متر مربع، 1 اتاق، 12سال ساخت، طبقه 4، کاربری اداري
اجاره(تومان) : 1,800,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: صلاحي
تلفن: 88747474
کد ملک: 115
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران رودكي(سلسبيل) بين امام خميني و هاشمي كوچه اسكوئي
95 متر مربع، 2 اتاق، 2سال ساخت، طبقه 1، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 1,000,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام مالك: جواد حسينيان
تلفن: 22192795
کد ملک: 21906120
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سهروردي شمالي
150 متر مربع، 3 اتاق، 19سال ساخت، طبقه 1، کاربری موقعيت اداری
اجاره(تومان) : 3,500,000
وديعه(تومان) : 50,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: صلاحي
تلفن: 88747474
کد ملک: 113
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران جردن
300 متر مربع، 5 اتاق، 8سال ساخت، طبقه 3، کاربری موقعيت اداری
اجاره(تومان) : 5,500,000
وديعه(تومان) : 50,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: هيوا
تلفن: 88772211
کد ملک: 106
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سهروردي
83 متر مربع، 1 اتاق، 25سال ساخت، طبقه 3، کاربری اداري
اجاره(تومان) : 3,000,000
وديعه(تومان) : 40,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: جليلي
تلفن: 88747474
کد ملک: 75
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سهروردي شمالي
98 متر مربع، 3 اتاق، 12سال ساخت، طبقه 3، کاربری اداري
اجاره(تومان) : 2,200,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: اميري
تلفن: 88747474
کد ملک: 85
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران نياوران
350 متر مربع، 4 اتاق، 10سال ساخت، طبقه 1، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 8,500,000
وديعه(تومان) : 100,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: سعيدي
تلفن: 88747474
کد ملک: 26
آپارتمان - تهران
رهن آپارتمان- تهران نواب -زمزم
75 متر مربع، 2 اتاق، 3سال ساخت، طبقه چهارم، کاربری مسكوني
وديعه(تومان) : 35,000,000
نام آژانس: صالحی
نام مشاور: صالحی
تلفن: 09121474393-55828823
کد ملک: 10006074
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران نواب - بلوار جوانه
50 متر مربع، 1 اتاق، 3سال ساخت، طبقه پنجم، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 300,000
وديعه(تومان) : 11,000,000
نام آژانس: صالحی
نام مشاور: صالحی
تلفن: 09121474393-55828823
کد ملک: 10006148
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران نواب -زمزم
60 متر مربع، 1 اتاق، 1سال ساخت، طبقه پنجم، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 120,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام آژانس: صالحی
نام مشاور: صالحی
تلفن: 09121474393-55828823
کد ملک: 10006193
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران بخارست
150 متر مربع، 4 اتاق، 20سال ساخت، طبقه 1، کاربری اداري
اجاره(تومان) : 9,000,000
وديعه(تومان) : 50,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: مشكات
تلفن: 88747474
کد ملک: 52
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران تهرانپارس خ112بين 107و دماوند واحد1
65 متر مربع، 2 اتاق، 7سال ساخت، طبقه 4، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 700,000
وديعه(تومان) : 25,000,000
نام مالك: رضايي
تلفن: 09125221255
کد ملک: 21907815
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران رسالت
85 متر مربع، 2 اتاق، 5سال ساخت، طبقه 4، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 1,300,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام مالك: مستقيم
تلفن: 22676065
کد ملک: 21907814
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران نفت
240 متر مربع، 4 اتاق، 25سال ساخت، طبقه 1، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 6,000,000
وديعه(تومان) : 100,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: سعيدي
تلفن: 88747474
کد ملک: 041
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران ستاري
130 متر مربع، 2 اتاق، 12سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 1,000,000
وديعه(تومان) : 65,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: زنگنه
تلفن: 88010101
کد ملک: 30
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران امير آباد شمالي
90 متر مربع، 2 اتاق، 10سال ساخت، طبقه 1، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 1,400,000
وديعه(تومان) : 20,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: آرشام
تلفن: 88010101
کد ملک: 250
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سهروردي شمالي
50 متر مربع، 1 اتاق، 20سال ساخت، طبقه 1، کاربری اداري
اجاره(تومان) : 2,000,000
وديعه(تومان) : 10,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: توماج
تلفن: 88747474
کد ملک: 505
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران عباس آباد( بهشتي)
90 متر مربع، 1 اتاق، 25سال ساخت، طبقه 3، کاربری اداري
اجاره(تومان) : 5,000,000
وديعه(تومان) : 10,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: توماج
تلفن: 88747474
کد ملک: 501
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران شهرزيبا
145 متر مربع، 3 اتاق، 10سال ساخت، طبقه 5، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 1,500,000
وديعه(تومان) : 56,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: زنگنه
تلفن: 88010101
کد ملک: 45
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران عباس آباد( بهشتي)
180 متر مربع، 2 اتاق، 15سال ساخت، طبقه 1، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 2,000,000
وديعه(تومان) : 40,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: شيخي
تلفن: 88747474
کد ملک: 22
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سهروردي
56 متر مربع، 1 اتاق، 12سال ساخت، طبقه 5، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 1,200,000
وديعه(تومان) : 15,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: آرمان
تلفن: 88747474
کد ملک: 123
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سعادت آباد
85 متر مربع، 2 اتاق، 10سال ساخت، طبقه 10، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 1,500,000
وديعه(تومان) : 40,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: مجتهدي
تلفن: 88772211
کد ملک: 12
موارد یافت شده: 1795