ثبت درخواست ملک
آیا ملک مورد نظر خود را نیافته اید ؟
جهت ثبت درخواست ملکی اینجا را کلیک کنید.
آگهی های تبلیغاتی
موارد یافت شده: 2430
آپارتمان - تهران
رهن آپارتمان- تهران یوسف آباد يوسف آباد خ 30
114 متر مربع، 2 اتاق، 8سال ساخت، طبقه 1، کاربری مسكوني
وديعه(تومان) : 145,000,000
نام مالك: سيد علي منتظري
تلفن: 009888201794
کد ملک: 31966970
آپارتمان - تهران
رهن آپارتمان- تهران شهدا ميدان شكوفه خيابان دژكام كوچه پونكي كوچه حبيبي پلاك 22
50 متر مربع، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری مسكوني
وديعه(تومان) : 50,000,000
نام مالك: اعظمي
تلفن: 09122753803
کد ملک: 31970723
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران پاسداران-ضرابخانه پاسداران ،نگارستان ٨ ، خ فرخي يزدي ، كوچه ٧ شرقي (شهيد گلرو مفرد)
150 متر مربع، 3 اتاق، 20سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 2,700,000
وديعه(تومان) : 30,000,000
نام مالك: محمد محمدي
تلفن: 09122797894
کد ملک: 21969186
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران شهرآرا
105 متر مربع، 2 اتاق، 1سال ساخت، طبقه 4، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 600,000
وديعه(تومان) : 85,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: باقري
تلفن: 88010101
کد ملک: 111
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران جردن
195 متر مربع، 3 اتاق، نوساز، طبقه 1، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 5,000,000
وديعه(تومان) : 50,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: فرهاد
تلفن: 88772211
کد ملک: 505
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران گیشا-فردها
95 متر مربع، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 115,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: راد
تلفن: 88772211
کد ملک: 526
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سهروردی شمالی
60 متر مربع، 2 اتاق، 6سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 1,300,000
وديعه(تومان) : 30,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: رجبي
تلفن: 88747474
کد ملک: 120
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران زعفرانیه
280 متر مربع، 4 اتاق، نوساز، طبقه 3، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 560,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: توفيقي
تلفن: 88772211
کد ملک: 019
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران شهرک غرب
108 متر مربع، 3 اتاق، 15سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 2,000,000
وديعه(تومان) : 85,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: اقدم
تلفن: 88010101
کد ملک: 108
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران میرداماد-شمال
225 متر مربع، 3 اتاق، 8سال ساخت، طبقه 3، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 270,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: بهبود
تلفن: 88772211
کد ملک: 77
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران جردن
200 متر مربع، 3 اتاق، 8سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 300,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: بهبود
تلفن: 88772211
کد ملک: 54
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران جردن
210 متر مربع، 3 اتاق، 10سال ساخت، طبقه 1، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 6,000,000
وديعه(تومان) : 120,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: بهبود
تلفن: 88772211
کد ملک: 55
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران میرداماد
500 متر مربع، 6 اتاق، 20سال ساخت، طبقه 2، کاربری موقعيت اداری
اجاره(تومان) : 20,000,000
وديعه(تومان) : 300,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: بهبود
تلفن: 88772211
کد ملک: 26
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران جردن-جهان کودک
57 متر مربع، 1 اتاق، نوساز، طبقه 3، کاربری موقعيت اداری
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 100,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: بهبود
تلفن: 88772211
کد ملک: 326
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران جردن
115 متر مربع، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری موقعيت اداری
اجاره(تومان) : 7,000,000
وديعه(تومان) : 80,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: نيما
تلفن: 88772211
کد ملک: 101
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران ونک
85 متر مربع، 2 اتاق، 2سال ساخت، طبقه 3، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 2,700,000
وديعه(تومان) : 30,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: بهبود
تلفن: 88772211
کد ملک: 344
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران سهروردی شمالی
150 متر مربع، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 190,000,000
نام آژانس: 850
نام مشاور: رجبي
تلفن: 88747474
کد ملک: 222
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران جردن
200 متر مربع، 3 اتاق، 10سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 300,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: بهبود
تلفن: 88772211
کد ملک: 900
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران جردن
165 متر مربع، 3 اتاق، 8سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 3,000,000
وديعه(تومان) : 100,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: بهبود
تلفن: 88772211
کد ملک: 767
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران جردن
150 متر مربع، 2 اتاق، 6سال ساخت، طبقه 1، کاربری موقعيت اداری
اجاره(تومان) : 3,500,000
وديعه(تومان) : 30,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: بهبود
تلفن: 88772211
کد ملک: 411
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران جردن
125 متر مربع، 2 اتاق، 8سال ساخت، طبقه 10، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 3,000,000
وديعه(تومان) : 30,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: بهبود
تلفن: 88772211
کد ملک: 547
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران جردن
150 متر مربع، 3 اتاق، 6سال ساخت، طبقه 3، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 3,000,000
وديعه(تومان) : 30,000,000
نام آژانس: 5
نام مشاور: بهبود
تلفن: 88772211
کد ملک: 109
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران شهرک غرب
120 متر مربع، 2 اتاق، 15سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 200,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: حسيني
تلفن: 88010101
کد ملک: 985
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران شهرک غرب
120 متر مربع، 2 اتاق، 15سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 220,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: حسيني
تلفن: 88010101
کد ملک: 980
آپارتمان - تهران
رهن و اجاره آپارتمان- تهران شهرآرا
71 متر مربع، 1 اتاق، 3سال ساخت، طبقه 1، کاربری مسكوني
اجاره(تومان) : 0
وديعه(تومان) : 87,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: ماهان
تلفن: 88010101
کد ملک: 120
موارد یافت شده: 2430