ثبت درخواست ملک
آیا ملک مورد نظر خود را نیافته اید ؟
جهت ثبت درخواست ملکی اینجا را کلیک کنید.
آگهی های تبلیغاتی
موارد یافت شده: 25848
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران زعفرانیه
195 متر مربع، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 12,800,000
قيمت(تومان) : 249,600,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: شاهد
تلفن: 88010101
کد ملک: 50
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران ولنجک
131 متر مربع، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 10,000,000
قيمت(تومان) : 1,310,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: شاهد
تلفن: 88010101
کد ملک: 44
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران جنت آباد
100 متر مربع، 2 اتاق، نوساز، طبقه 0، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 5,000,000
قيمت(تومان) : 500,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: حكيم
تلفن: 88010101
کد ملک: 467
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد
150 متر مربع، 3 اتاق، 12سال ساخت، طبقه 3، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 8,000,000
قيمت(تومان) : 1,200,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: شاهرخ
تلفن: 88010101
کد ملک: 80
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد
140 متر مربع، 3 اتاق، 2سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 9,600,000
قيمت(تومان) : 1,344,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: شاهرخ
تلفن: 88010101
کد ملک: 70
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد
135 متر مربع، 3 اتاق، 6سال ساخت، طبقه 4، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 11,000,000
قيمت(تومان) : 1,484,999,936
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: شاهرخ
تلفن: 88010101
کد ملک: 60
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد
164 متر مربع، 3 اتاق، 30سال ساخت، طبقه 1، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 11,500,000
قيمت(تومان) : 1,180,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: شاهرخ
تلفن: 88010101
کد ملک: 50
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران امیر آباد شمالی
60 متر مربع، 1 اتاق، نوساز، طبقه 5، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 7,666,666
قيمت(تومان) : 460,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: محسن
تلفن: 88010101
کد ملک: 736
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران گیشا
160 متر مربع، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 7,300,000
قيمت(تومان) : 1,168,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: آدرين
تلفن: 88010101
کد ملک: 400
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران بلوار فردوس
58 متر مربع، 1 اتاق، 5سال ساخت، طبقه 5، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 4,800,000
قيمت(تومان) : 278,400,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: حكيم
تلفن: 88010101
کد ملک: 459
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران بلوار فردوس
211 متر مربع، 3 اتاق، نوساز، طبقه 0، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 7,500,000
قيمت(تومان) : 1,582,499,968
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: حكيم
تلفن: 88010101
کد ملک: 672
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران کاشانی
70 متر مربع، 2 اتاق، نوساز، طبقه 7، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 8,000,000
قيمت(تومان) : 560,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: حكيم
تلفن: 88010101
کد ملک: 671
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران گیشا
61 متر مربع، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 6,900,000
قيمت(تومان) : 420,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: خالقيان
تلفن: 88010101
کد ملک: 554
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران وحدت اسلامی انتهاي وحدت اسلامي بعد از مختاري خيابان خسرو باقر جدي نبش اشجعي ساختمان طه
110 متر مربع، 3 اتاق، نوساز، طبقه 4، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 3,000,000
قيمت(تومان) : 330,000,000
نام مالك: قرباني
تلفن: 55633664
کد ملک: 11965960
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران آتی شهر اتوبان تهران كرج ايستگاه مترو وردآورد بلوار اردستاني- آتي شهر -بلوك A5 طبقه 8-پ50.81
100 متر مربع، 2 اتاق، نوساز، طبقه 8، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 4,000,000
قيمت(تومان) : 400,000,000
نام مالك: امين پوده
تلفن: 77009673
کد ملک: 11935881
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد
147 متر مربع، 3 اتاق، 12سال ساخت، طبقه 3، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 6,700,000
قيمت(تومان) : 984,899,968
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: جم
تلفن: 88010101
کد ملک: 102
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد
190 متر مربع، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 14,500,000
قيمت(تومان) : 2,755,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: جم
تلفن: 88010101
کد ملک: 091
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد
145 متر مربع، 3 اتاق، 6سال ساخت، طبقه 5، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 8,700,000
قيمت(تومان) : 1,260,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: جم
تلفن: 88010101
کد ملک: 015
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد
155 متر مربع، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 11,900,000
قيمت(تومان) : 1,844,499,968
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: جم
تلفن: 88010101
کد ملک: 143
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد
139 متر مربع، 3 اتاق، نوساز، طبقه 2، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 10,500,000
قيمت(تومان) : 1,459,500,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: جم
تلفن: 88010101
کد ملک: 092
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران سعادت آباد
140 متر مربع، 3 اتاق، 2سال ساخت، طبقه 2، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 9,600,000
قيمت(تومان) : 1,344,000,000
نام آژانس: 2*2
نام مشاور: جم
تلفن: 88010101
کد ملک: 124
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران نیاوران نياوران بين مژده و سه راه ياسر
156 متر مربع، 3 اتاق، 12سال ساخت، طبقه 1، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 6,800,000
قيمت(تومان) : 1,060,800,000
نام مالك: آزخ
تلفن: 009821227079
کد ملک: 11973936
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران بنی هاشم بزرگراه رسالت خيابان بني هاشم كوچه شهيد خادم رضاييان
70 متر مربع، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 5,000,000
قيمت(تومان) : 350,000,000
نام مالك: فضلي
تلفن: 982122506440
کد ملک: 11972482
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران فرجام-علم و صنعت رسالت نيروي دريايي بالاتر از فرجام ك باقري
40 متر مربع، 1 اتاق، طبقه 3، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 3,750,000
قيمت(تومان) : 150,000,000
نام مالك: سرشار
تلفن: 02122966606
کد ملک: 11974236
آپارتمان - تهران
فروش آپارتمان- تهران اوین اوين.دركه.خيابان شهيد اعرابي
140 متر مربع، 3 اتاق، 9سال ساخت، طبقه 5، کاربری مسكوني
قيمت متري(تومان) : 4,900,000
قيمت(تومان) : 680,000,000
نام مالك: سالاري
تلفن: 09381059398
کد ملک: 11973321
موارد یافت شده: 25848