دفاتر اسناد رسمی برگزیده در زنجان

دفترخانه 1

مدیر:
تلفن: 02433224104
آدرس: سبزه ميدان - اول خيابان فردوسي -مقابل ديوار شرقي

دفترخانه 7

مدیر:
تلفن: 02433326134
آدرس: ميدان ارک - روبروي بيمارستان بهشتي-طبقه زيرزمين 52

دفترخانه 10

مدیر:
تلفن: 02433222506
آدرس: سبزه ميدان-روبروي مسجد حاج تقي شريعتي-طبقه فوقاني صندوق قايم ال محمد

دفترخانه 15

مدیر:
تلفن: 02433337208
آدرس: خيابان امام - نرسيده به امام زاده اول- کوچه فصاحتي- پلاک22 52

دفترخانه 17

مدیر:
تلفن: 02433262447
آدرس: نرسيده به بلوار آزادي - ضلع شمالي ميدان عقاب-روبروي بانک رفاه

دفترخانه 18

مدیر:
تلفن: 02433549800
آدرس: خيابان17 شهريور -سه راه مجيديه- پلاک361

دفترخانه 18

مدیر:
تلفن: 02433541462
آدرس: امام خميني - خيابان امام خميني - اول خيابان فرودگاه- پلاک 41