سپردن خانه - ویلا برای اجاره در رویان تا نوشهر

اطلاعات آگهی دهنده:
مشخصات اصلی ملک:
توضیحات تکمیلی:
توجه: جهت اثر بخشی بیشتر آگهی های ملکی تقاضا می شود ملک خود را با حداقل یک عکس ترجیحا از نما ثبت نمایید که در این صورت ثبت ملک رایگان است ولی اگر امکان تهیه عکس از ملک مقدور نباشد، می توانید ملک خود را با پرداخت 2,000 تومان بدون عکس ثبت نمایید.