دفاتر اسناد رسمی برگزیده در تبریز

دفترخانه 135

مدیر: سردفتر سيدحسين سيدحمزه
تلفن: 33094313
آدرس: تبريزوليعصرفلکه بارنج طبقه فوقاني نمايشگاه عطا

دفترخانه 119

مدیر: سردفتر سيد محمد فاروق مکري
تلفن: 33367553
آدرس: تبريز-دروازه تهران- خيابان آذري- روبروي درب آتش نشاني

دفترخانه 265

مدیر: سردفتر سياوش احمدي
تلفن: 38054663
آدرس: تبريز زعفرانيه فلکه شهريارده متري 27 ( جنب داروخانه معلم ) پ126

دفترخانه 251

مدیر: سردفتر سهيلا عاشقي
تلفن: 26638103
آدرس: خيابان شمس تبريزي اميرخيز پائين تر از بانك ملي مابين نمايشگاه سپه و ف

دفترخانه 171

مدیر: سردفتر سهراب سمنگان
تلفن: 54058293
آدرس: تبريزچهارراه حافظ- به طرف مارالان بالاي نمايشگاه اتومبيل غفاري

دفترخانه 262

مدیر: سردفتر سعيد حيدري شاملو
تلفن: 23288813
آدرس: باسمنج خ امام جنب بانك تجارت ط زيرزمين

دفترخانه 106

مدیر: سردفتر سعيد کيواني
تلفن: 28029173
آدرس: تبريزخ منجم نرسيده به خ بهارط زير زمين کلينيک حافظ

دفترخانه 155

مدیر: سردفتر سعيد درخشان
تلفن: 55639683
آدرس: تبريزخ ارتش جنوبي مابين 4راه باغشمال وميدان ساعت

دفترخانه 72

مدیر: سردفتر سعيد چشمائي اسکوئي
تلفن: 52619523
آدرس: تبريزخ امام بالاترازمسجدکبودروبروي بانک تجارت ط2

دفترخانه 9

مدیر: سردفتر سعيد پورسعيد فيروزي
تلفن: 33616943
آدرس: تبريزچهارراه آبرسان برج سفيد

دفترخانه 122

مدیر: سردفتر ساسان نگهداري
تلفن: 33703033
آدرس: تبريزچهارراه مارالان به طرف آبرساني طبقه فوقاني قنادي ايوبي

دفترخانه 213

مدیر: سردفتر زينب عالي نژاد قره لکان
تلفن: 54320083
آدرس: تبريزخ طالقاني جنوبي جنب چهارراه شهيدبهشتي ساختمان شفق ط2

دفترخانه 138

مدیر: سردفتر زينال مصطفي نژاداصل مرند
تلفن: 44571653
آدرس: تبريزخ راه آهن نبش بانک سپه4راه خطيب

دفترخانه 154

مدیر: سردفتر رقيه حسين زاده
تلفن: 52887883
آدرس: تبريز-خيابان عباسي- بالاترازبيمارستان نيکوکاري-جنب کلانتري 21-پلاک 448

دفترخانه 82

مدیر: سردفتر رضا دادگر
تلفن: 47913663
آدرس: چهار راه ابوريحان - نرسيده به بانک صادرات - طبقه اول

دفترخانه 88

مدیر: سردفتر رضا نوشنائي
تلفن: 28895343
آدرس: آدرس دفترخانه تبريز4راه آخوني پ 531طبقه اول

دفترخانه 183

مدیر: سردفتر رسول آموزی
تلفن: 47620673
آدرس: خيابان شريعتي جنوبي مابين صائب پاستور طبقه بالاي بانک ملت
جشنواره لبخند طلائی دلتا همیـن حالا در جشنواره شرکت کنید