نکات مهم رهن و اجاره ملک | جمعه، 17 دی 95

چگونگی دریافت شارژ معوق ساختمان

نحوه دریافت شارژ معوق ساختمان ازمالك آپارتمان بدهكار توسط مديران ساختمان

با توجه به ماده 10 مكرر قانون تملک آپارتمان‌ ها و تبصره یک الحاقی به این ماده ، در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ، مدیریا هیئت مدیران می توانند ازطریق اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن ، هزینه‌ ها را مطالبه کنند.

هرگاه مالک یا استفاده ‌كننده ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه ، سهم بدهی خود را پرداخت نکند ، مدیر یا هیات مدیران می‌ توانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات ، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ، تهویه مطبوع ، آب گرم ، برق ، گاز و غیره خودداری كنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌ كننده همچنان بدهی خود را تسویه نکند ، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای دریافت وجه مذکور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده ، اجراییه صادر خواهد كرد.

از سوی دیگر چنانچه عرضه نکردن خدمات مشترک موثر نباشد ، با استناد به تبصره یک ماده 10 مکرر قانون مذکور، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند داد خواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوق به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند.

منبع:
دلتا

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است، شما اولین باشید.

ارسال نظر شما

جشنواره لبخند طلائی دلتا همیـن حالا در جشنواره شرکت کنید